From an interview with Quentin Crisp, the "Englishman in New York". Sting's song is about him. 

I didn't like the police in England. They are very difficult. They are very different from American police. American police are very cozy, very friendly. They drive their cars at walking pace beside me down Second Avenue and if I look toward them, they ask me my name and I tell them my name and I say, "Am I illegal?" and they say, "Oh no, nothing like that. We wondered how the show is going." English policemen are very military and in very smart uniforms. And their first duty is never to seem like human beings. They never laugh, they never eat, they never drink, they never go to the lavatory and they never, never run. They walk with a military tread and when you ask them the way, they say, "I beg you pardon!" 
    An Englishman here said to me, "You're the one who live here permanently, aren't you?" and I said, "Yes," and he said, "Well, why?" And I said, "Because everywhere I go everybody talk to me," and he said, "I can't think of anything worse." The Americans will tell you the story of their lives while waiting for the traffic lights to change. 
    Enthusiasm is all the rage in America. People want to praise – lavish praise, at which they are very good. People praise your appearance in the street. I don't know of any other nation that does that. Strangers say, "Oh I like your outfit," and walk on. They don't expect any reply, because I think they want to feel a general feeling of acceptance, niceness, happiness. 
    They look at you. They smile at you. They cross the road at the risk of loosing their own lives and they say, "We saw you on television!" Their faces are glowing. It's all you can do not to say: "Bless you, my child". 

Saint Theresa said, "We should treat all people as though they were at least better than ourselves," and it's a wonderful remark, because once you have got it into your head it alters your entire manner. Just as you're about to say, "The trouble with you is..." you think, "No, I can't do that; he is at least better than I am." It's a wonderful guideline. 
 

Fra et interview med Quentin Crisp, "Englishman in New York." Sting's sang handler om ham. 

Jeg kunne ikke lide politiet i England. De er meget vanskelige. De er meget forskellige fra det amerikanske politi. Amerikanske betjente er meget hyggelige, meget venlige. De kører deres biler i gangtempo ved siden af mig ned ad Second Avenue, og når jeg ser mod dem, spørger de mig om mit navn, og jeg giver dem mit navn og siger: „Er jeg ulovlig?" og de siger: „Åh, nej. Slet ikke sådan noget. Vi var bare nysgerrige efter hvordan det går med dit show." Engelske betjente er meget militante og går i meget raffinerede uniformer, og det er deres pligt fremfor alt aldrig at virke menneskelige. De ler aldrig, de spiser aldrig, de drikker aldrig, de går aldrig på wc og de løber aldrig nogensinde. De går i en militant gangart, og når man spørger dem om vej, siger de: „Var der noget?" 
    En englænder, der bor her, sagde til mig: „Du er ham der bor her fast, er du ikke?" og jeg sagde: „Ja," og han sagde: „Hvorfor dog?" og jeg sagde: „Fordi hvor jeg end går, så taler folk til mig," og han sagde: „Jeg kunne ikke forestille mig noget værre." Amerikanerne vil fortælle dig deres livshistorie imens de venter på at trafiklyset skifter. 
    Entusiasme er det helt store i Amerika. Folk vil gerne give ros – slå om sig med ros, hvad de er meget gode til. Folk roser éns udseende på gaden. Jeg kender ikke til nogen anden nation hvor de gør det. Fremmede siger: „Åh, jeg kan godt lide dit tøj," og går videre. De forventer intet svar, fordi – jeg tror at de gerne vil opleve en generel følelse af accept, pænhed, lykke. 
    De ser på én. De smiler til én. De krydser gaden med risiko for at miste livet, og de siger: „Vi så dig på fjerneren!" Deres ansigter gløder. Det er lige før at man ikke kan lade være med at sige: „Jeg velsigner dig, mit barn." 

Sankt Theresa sagde: „Vi burde behandle alle mennesker som om de i det mindste er bedre end os selv," og det er en vidunderlig bemærkning, for når man først har fået den ind i sit hovede,  ændrer den hele éns opførsel. Netop som man skal til at sige: „Problemet med dig er...," så tænker man: „Nej, det kan jeg ikke sige; han er i det mindste bedre end jeg er." Det er en vidunderlig retningslinie.

Back Tilbage